Tariflər

1. Telefon rabitəsi xidmətləri üçün tariflər

       Telefon rabitəsi xidmətləri üçün tariflər

 №-si

Xidmətlərin adı

Tarif

(ƏDV daxil olmaqla), manat

Əhali

Qeyri-əhali

1

Telefon çəkilişi¹ :

30.00    

2

Sabit şəbəkə telefonlarından istifadəyə görə aylıq abunə haqqı

2.50    

7.00    

3

Telefonlaşdırılmış obyektlərdə (yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri) olan hər bir nömrənin yeni mülkiyyətçinin adına sənədləşdirilməsi ²

20.00    

4

İki məntəqə arasında iki naqilli birbaşa rabitə xəttinin ayrılmasına görə birdəfəlik haqq

30.00    

5

İki məntəqə arasında iki naqilli birbaşa rabitə xəttindən istifadəyə görə aylıq abunə haqqı

7.00    

6

 ATS-lər arası birləşdirici xətdən (kanaldan) istifadəyə görə birdəfəlik haqq      

 

 

30.00    

 

7

ATS-lər arası birləşdirici xətdən (kanaldan) istifadəyə görə aylıq abunə haqqı

 

7.00    

8

Fiziki birləşdirici rabitə xətlərinə müxtəlif tipli avadanlıqlar qoşmaqla yüksəktezlikli kanal kimi istifadə edildiyi halda, bu kanalların tutumundan asılı olmayaraq:                

 

8.1.

        -  qoşulma haqqı 

30.00    

8.2.

        -  aylıq istifadə haqqı

10.00    

9

Başqa idarə və müəssisələrin ATS-lərindən ümumistifadəli telefon  şəbəkəsinə çıxışı olan hər bir telefona görə aylıq abunə haqqı

-

2.5

10

Mövcud telefon xəttinə mühafizə siqnalları qurğusunun qoşulması

10.0

11

Mühafizə siqnalları qurğusunun qoşulmasına görə aylıq abunə haqqı

5.0

12

Mərkəzləşdirilmiş çağırış şkafına çıxışın təmin edilməsi

-

3.00    

13

Abunəçinin müraciəti əsasında şəhərlərarası və beynəlxalq şəbəkələrə çıxış kodunun və ya telefonun müvəqqəti bağlanması üçün birdəfəlik haqqı


2,00

14

Sorğu məlumat xidmətləri üzrə bir arayışın verilməsi

0.40    

15

Faks aparatlarından istifadəyə görə aylıq abunə haqqı  əlavə olaraq

0.50    

16

Telefon avtomatlarından şəhərdaxili 1 dəqiqə danışıq haqqı

0.02    

17

İdarə, müəssisə və təşkilatlarda olan telefonlara  aylıq texniki xidmətin göstərilməsi

-

0.60    

 

 

18

Bir servis xidmətindən istifadəyə görə aylıq haqq

0.35    

19

Telefon nömrələrindən birinin “pilot” nömrə olmaqla, digər nömrələrin seriyalı axtarış sisteminə qoşulması:                                                                            

 

19.1.

“Pilot” nömrənin müəyyən olunması üçün birdəfəlik haqq

100.00    

19.2.

 Hər əlavə nömrənin seriyalı axtarışa istiqamətləndirilməsi üçün birdəfəlik haqq

7.0

19.2.

İdarə və müəssisələrdə struktur dəyişiklikləri, ad dəyişiklikləri, şəxsi hesabın dəyişməsi ilə bağlı operatorun məlumat bazasında düzəlişlərin aparılması (təşkilatda olan telefon nömrələrinin sayından asılı olmayaraq)

20.0

20

Telefon nömrəsinin dəyişdirilməsi

20.0

21

Telefon nömrəsinin seçilməsi:

 

 

 

 

 

 

21.1.

Telefon nömrəsinin son dörd rəqəmi eyni olduğu halda  ("AAAA")

100.0

21.2.

Telefon nömrəsinin son dörd rəqəmindən iki və ya üç rəqəmi eyni olduğu halda (AABB, ABAB, ABBA, AAAB, BAAA)

50.0

22

Ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsində fəaliyyət göstərən sabit şəbəkə operatorları tərəfindən ölkə daxilində təşkil olunan rəqəmli rabitə kanallarına qoşulma haqqı (tutumdan asılı olmayaraq)

50.0

23

Ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsində fəaliyyət göstərən sabit şəbəkə operatorlarının müvafiq obyektlərindəki kanalyaradıcı avadanlığa qoşulmaqla rəqəmli rabitə kanalından (portundan) istifadə xidmətləri üzrə tutumlara görə aylıq haqq                                                                                                                                 

24

İSDN-BRA portundan istifadə haqları:

 

24.1.

İSDN xətləri ilə telefon şəbəkəsinə çıxışın verilməsi (bir nömrə ilə)

100.00    

24.2.

Aylıq abunə (bir nömrə üçün)

10.00    

24.3.

Hər əlavə nömrə üçün aylıq abunə haqqı

10.00    

25

İSDN-PRİ portundan istifadə haqları:

 

 

 

 

 

 

25.1.

Portun şəbəkəyə qoşulma haqqı

200.00    

25.2.

Portdan aylıq istifadə haqqı

160.00    

26

Hüquqi və fiziki şəxslərə ayrılmış qısa telefon nömrələrinin  (üçrəqəmli və dördrəqəmli) aidiyyəti ATS üzərindən ümumistifadəli telefon şəbəkəsinə qoşulması və istifadəsinə görə:

 

26.1.

        - birdəfəlik haqq

200.00    

26.2.

        - aylıq istifadə haqqı

50.00     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Şəhərlərarası  telefon rabitəsi xidmətləri üçün tariflər 

 №-si

Xidmətlərin adı

Tariflər(ƏDV daxil olmaqla), manat

1.

 Şəhərlərarası telefon danışığının 1 dəqiqəsi ³

0.05

Əlavə xidmətlər

2.

Şəhərlərarası və beynəlxalq danışıqlara görə açıqlamaların verilməsi

0.1

3.

Bir telefon nömrəsinin 1 ay ərzində giriş-çıxış zəngləri barədə məlumatın verilməsi

1.0

Beynəlxalq telefon danışıqları üçün tariflər

4.

Mobil və sabit şəbəkə telefonlarından həyata keçirilən beynəlxalq telefon danışıqlarının  1 dəqiqəsi üçün ⁴

0.32

5.

İP telefoniya ilə aparılan beynəlxalq telefon danışıqlarının 1 dəqiqəsi üçün 

0.18

Qeydlər:

Qeyd 1: Çəkiliş haqqı tarifinə 100 metr məsafəyədək şəbəkəyə qoşulmaq üçün bütün xərclər daxildir. Əlavə tələb olunan xətt materialarının, iş və xidmətlərin dəyəri smeta əsasında abunəçi tərəfindən ödənilir.

Qeyd 2:  Abunəçinin istifadəsində olan telefon ailənin digər  üzvünün adına ödənişsiz sənədləşdirilir(ailə üzvü olmasını təsdiq edən sənədlər təqdim edildiyi halda).

Qeyd 3: Şənbə, bazar və bayram günləri bütün sutka ərzində, digər günlərdə  isə saat 00:00-dan 08:00-dək  tarifə 0,8 əmsalı   tətbiq edilir.

Qeyd 4: Şənbə, bazar və bayram günləri  bütün sutka ərzində, digər günlərdə isə saat 00:00-dan 08:00-dək  qeyd olunan tarifə 0,75 əmsalı tətbiq olunur.

Qeyd 5: Mənzil telefonları ofis və idarələrdə istifadə olunduqda inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun tədbirlər görülür və eyni zamanda abunəçiyə telefondan istifadəyə üzrə aylıq abunə haqqına görə  “qeyri-əhali” üçün nəzərdə tutulmuş tarif tətbiq olunur.

Qeyd 6: Rəsmi bayram günlərində telekommunikasiya operatorları maliyyə imkanları daxillində tariflərə müəyyən güzəştlər tətbiq edə bilərlər. 

Qeyd 7:   Bu tariflər mülkiyyət formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirıiyi  tərəfindən verilmiş lisenziya əsasında ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsində fəaliyyət göstərən bütün sabit şəbəkə operatorlarının xidmətlərinə şamil olunur.

Qeyd 8: Sabit şəbəkə (o cümlədən, məftilli və məftisiz)telefonları vasitəsi ilə həyata keçirilən şəhərlərarası və beynəlxalq telefon danışıqları üçün  "107" sifariş xidmətinin tarifi bir sifariş üzrə ƏDV daxil olmaqla kənd yerləri üçün 5 qəpik, şəhər və rayon mərkəzləri üçün  10 qəpik müəyyən edilir. "107" sifariş xidmətinin haqqı bu xidmətlə həyata keçirilən şəhərlərarası və beynəlxalq telefon danışıqları üzrə ödənişə əlavə edilir.


 

2. İstifadəyə verilən fiziki kanallar

 

Xidmətlərin adı

Kanalların saatlıq istifadəsinə görə tarif (ƏDV daxil olmaqla), manat

Çox yüklənmə vaxtı saat 7-dən 18-dək

İdarə, müəssisə və təşkilatlar

 

Hər tam nə natamam saat danışığa görə

 

 

1.

Respublika daxilində

 

 

1.1.

-əhali və büdcə təşkilatları

0,30

0,20

1.2.

-Müdafiə Nazirliyi, Hərbi Hava qüvvələri və Hərbi Komissarlıqlar

0,10

0,05

1.3.

-təsərrüfat hesablı müəssisələr və digər təşkilatlar

0,80

0,40

2.

MDB və Baltikyanı ölkələr

 

 

2.1.

-əhali və büdcə təşkilatları

1,20

0,80

2.2.

-təsərrüfat hesablı müəssisələr və digər təşkilatlar

6,00

4,00

 

3. İP-TV
Regionlarda İnformasiya texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi, internet resurslarından geniş istifadə edilməsi məqsədilə İP TV xidməti tariflərinə yenidən baxılmış, tariflər aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir.

Xidmətin adı

Tarif ƏDV daxil olmaqla, manatla

1

İP TV xidmətinə qoşulmasına görə birdəfəlik haqq:

1.1

Genişzolaqlı internet xidmətlərindən istifadə edən abunəçilər üçün

Ödənişsiz

1.2

Genişzolaqlı internet xidmətlərindən istifadə etməyən abunəçilər üçün

5,00

2

İP TV-nin standart kanal paketindən aylıq istifadə haqqı 

4,00

3

İP TV-nin servis xidmətləri: 

3.1

Sorğu əsasında video xidmətlərindən aylıq istifadə haqqı (VOD)

5,00

3.2

Zamana görə sürüşdürülmüş televiziya xidmətindən aylıq istifadə haqqı (TSTV)

7,00

3.3

Sorğu əsasında televiziya xidmətindən aylıq istifadə haqqı (TVOD)

8,00

3.4

Fərdi video yazı xidmətindən aylıq istifadə haqqı (NPVR)

10,0

4. İnternet
ADSL xətlərinin tarifləri

Kanalın sürəti, kbit/s

Ödənilmiş trafik

Qoşulmanın qiyməti, manat

Aylııq abunə haqqı, manat

1024

Limitsiz

0

10

2048

Limitsiz

0

15

4096

Limitsiz

0

20

5120

Limitsiz

0

30

6144

Limitsiz

0

40

8192

Limitsiz

0

60

10240

Limitsiz

0

80

Ayrılmış xətlərin tarifləri (limitsiz istifadə)

Kanalın sürəti (kbit/s)

Ayrılmış xəttin birdəfəlik qoşulma haqqı (AZN)

Aylıq abunə haqqı (AZN)

512

48

25

768

48

35

1024

48

45

1536

48

65

2048

48

85

3072

48

125

4096

48

160

6144

48

240

8192

48

315

10240

48

385

20480

48

693

30720

48

900

 

 

5. Toplu SMS paketlərin tarifləri

Toplu SMS-lə minlərlə adamla eyni vaxtda ünsiyyət qurmaq imkanı 

Müxtəlif müəssisə, təşkilat, sahibkar və biznes şirkətlərinin nəzərinə!

"Aztelekom"MMC reklam, tanıtım, göstərilən xidmətlərin işinin təşkili zamanı lazımi məlumatların müvafiq ünvanlara çatdırılması məqsədilə toplu SMS-lərin göndərilməsi üçün sifarişlərin qəbuluna başladı.
Siz ünsiyyət qurmaq istədiyiniz ünvan və müştərinizi seçin biz Sizi hədəflərinizə yaxınlaşdıraq.

 

SMS-lərin sayı, ədəd

SMS Paketin qiyməti (manat)

Əlavə verilən hədiyyə

SMS-lərin sayı, ədəd

3 000

100.0

-

5 000

160.0

1 000

10 000

310.0

3 000

30 000

900.0

10 000

60 000

1740.0

20 000

70 000

2109.0

30 000

400 000 10500.0 100 000
800 000 20000.0 200 000

 

  1. Tariflərə ƏDV daxildir
  2. Tariflər 01 aprel 2014-cü il tarixdən qüvvəyə minir

 

6. 044-şəbəkə kodu

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin "Aztelekom" MMC CDMA simsiz rabitə ilə "044" şəbəkə kodunu tətbiq etməklə yeni telefon nömrələrini istismara verib.

Nömrələr 210, 211 və 212 (məsələn, 210-xx-xx, 211-xx-xx və 212-xx-xx) rəqəmləri ilə başlayır. "044" şəbəkə kodunun tətbiqi ilə yeni telefon nömrələrinin digər mövcud ("222", "208", "277", "274", "271" və s.) nömrələrdən fərqi ondan ibarərtdir ki, onların satışı respublikanın bütün ərazisində həyata keçirilir. Halbuki sadalanan prefikslərin satışı rayonlar üzrə ayrıca aparıla bilər.

Məsələn, Gəncədə abonentlərin CDMA nömrələşdirmə sistemi 044-222-xx-xx, Sumqayıtda 044-208-xx-xx, Şəkidə 044-277-xx-xx və s. Simsiz telefonları rabitə operatorlarının satış şöbələrində və telekommunikasiya qovşaqlarında əldə etmək olar. Bütün nömrələr ("210", "211" və "212") üzrə aylıq abunə haqqı 15 manat təşkil edir, bununla belə stasionar və CDMA nömrələrinə zənglər pulsuzdur. Mobil operatorların şəbəkələrinə zənglərin və beynəlxalq zənglərin 1 dəqiqəsinin qiyməti stasionar rabitə xidmətləri üzrə tətbiq edilən tariflərə uyğun müəyyənləşdirilir.

2014-cü il yanvarın 1-dən Tarif Şurasının qərarı ilə zonadan asılı olmayaraq beynəlxalq danışıqılar üzrə tarif 1 dəqiqəyə görə 32 qəpik müəyyən edilib.