107 SMS xidməti

Stasionar telefonlardan mobil şəbəkəyə SMS göndərmək imkanı!

 

Sabit telefon şəbəkəsi abunəçilərinə 107 xidmətindən istifadə etməklə bütün mobil telefon şəbəkəsi abunəçilərinə SMS-lərin göndərilməsi xidməti təklif edilir.

Xidmətdən istifadə üçün abunəçi 107-yə zəng edib, SMS göndərmək arzusunu bildirir. SMS-in mətnini telefonla diktə edir və SMS-in çatacağı mobil telefonun nömrəsini söyləyir.

Qəbul edilmiş SMS 107 xidməti tərəfindən lazımi mobil nömrəyə göndərilir.