Servis xidmətləri

Servis xidmətlərinin adı 40/41, 30/31, 50,54 və 59 saylı EATS abunəçiləri üçün (S12 tipli) 93/98, 77 saylı EATS abunəçiləri üçün (DMS tipli )
Proqramın yaddaşa yazılması Proqramın yaddaşdan silinməsi Proqramın yaddaşa yazılması Proqramın yaddaşdan silinməsi
Zəngli saat və ya oyandırma *55*CCDD# #55# *56*CCDD X    U*O# #56#
Qısaldılmış nömrə yığımı (mini-kod) *51*xxxxxx # #51#    
Giriş çağırışının başqa telefon nömrəsinə istiqamətləndirilməsi *40* A# #40# *21* A# #21#
Məşğulluq zamanı daxil olan çağırışın başqa telefon nömrəsinə istiqamətləndirilməsi *22* A# #22# *60* A# #60#
Gözləmə bir başa rabitə *52* A #52# *53* A# #53#
Təcili birbaşa rabitə *61* A# #61# stansiyanın operatoru tərəfindən
Telefonun beynəlxalq, şəhərlərarası və yerli rabitəyə çıxışın abunəçi tərəfindən  ixtiyarı dörd rəqəmli kodla açılıb bağlanması *31 * X* 3#
*31 * X* 2#
*31 * X* 1#
#31 * X* 3#
#31 * X* 2#
#31 * X* 1#
*33 *X* 3#
*33 *X* 2#
*33 *X* 1#
#33 *X* 3#
#33 *X* 2#
#33 *X* 1#
Konfrans-rabitə *41# dəstəyi yerinə qoyulması ilə  stansiyanın operatoru tərəfindən stansiyanın operatoru tərəfindən
Məşğulluq zamanı yeni çağırışın daxil olması haqqında bildiriş və çağırışı gözlətmə *43 # #43# stansiyanın operatoru tərəfindən
Giriş və ya çıxış çağırışlarının bağlanması *26 # #26# *26# #26#
Məşğul olan abunəçiyə çağırışın avtomatik bərpa olunması və rabitənin yaradılması 5 # avtomatik *37# #37#

 

Qeyd: Əlavə servis xidmətlərindən istifadə etmək istəyən abunəçinin telefon aparatı "TONE" rejimində işləməli və nömrəyığanı düyməli olub, üzərində rəqəmlərdən başqa "*", "#", "F" (Flash), və "R" (Redial) işarələri də olmalıdır.