Trans-Asiya-Avropa optik maqistralı haqqında məlumat

2 mb/s-ə qədər və 2 mb/s daxili olmaqla tutumlar üçün (ƏDV ilə birlikdə):

  • Qoşulmaya (qeydiyyat) görə - 200 manat
  • Hər tam və natamam 50 km. məsafəyə görə 2 mbit/s tutumundan istifadə üçün - 150 manat
  • Hər tam və natamam 50 km. məsafəyə görə 2 mbit/s-yə qədər digər tutumlar üzrə istifadə tarifləri:

 

Hər tam və natamam 50 km kanal üçün 32 kbit/s 64 kbit/s 128 kbit/s 192 kbit/s 256 kbit/s 384 kbit/s 512 kbit/s 768 kbit/s 1024 kbit/s 2048 kbit/s
Tarif (manat ƏDV ilə) 7,50 12,00 22,50 30,00 37,00 49,50 60,00 82,50 94,50 150,00

 

8,34 və 140 (155) mbit/s tutumlar üçün (ƏDV ilə birlikdə):

  • Qoşulmaya (qeydiyyat) görə – 720
  • Hər tam və natamam 50 km məsafəyə görə tutumlar üzrə:
Tutum 8 mbit/s 34 mbit/s 140 (155) mbit/s
Tarif (manatla) 1316,17 4458,11 15075,23