Telefon rabitəsi xidmətləri üçün tariflər

№-si

Xidmətlərin adı

Tarif

(ƏDV daxil olmaqla), manat

Əhali

Qeyri-əhali

1

Telefon çəkilişi¹ :

30.00

2

Sabit şəbəkə telefonlarından istifadəyə görə aylıq abunə haqqı

2.50

7.00

3

Telefonlaşdırılmış obyektlərdə (yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri) olan hər bir nömrənin yeni mülkiyyətçinin adına sənədləşdirilməsi ²

20.00

4

İki məntəqə arasında iki naqilli birbaşa rabitə xəttinin ayrılmasına görə birdəfəlik haqq

30.00

5

İki məntəqə arasında iki naqilli birbaşa rabitə xəttindən istifadəyə görə aylıq abunə haqqı

7.00

6

 ATS-lər arası birləşdirici xətdən (kanaldan) istifadəyə görə birdəfəlik haqq      

  30.00

7

ATS-lər arası birləşdirici xətdən (kanaldan) istifadəyə görə aylıq abunə haqqı

7.00

8

Fiziki birləşdirici rabitə xətlərinə müxtəlif tipli avadanlıqlar qoşmaqla yüksəktezlikli kanal kimi istifadə edildiyi halda, bu kanalların tutumundan asılı olmayaraq:                

8.1.

        -  qoşulma haqqı 

30.00

8.2.

        -  aylıq istifadə haqqı

10.00

9

Başqa idarə və müəssisələrin ATS-lərindən ümumistifadəli telefon  şəbəkəsinə çıxışı olan hər bir telefona görə aylıq abunə haqqı

-

2.5

10

Mövcud telefon xəttinə mühafizə siqnalları qurğusunun qoşulması

10.0

11

Mühafizə siqnalları qurğusunun qoşulmasına görə aylıq abunə haqqı

5.0

12

Mərkəzləşdirilmiş çağırış şkafına çıxışın təmin edilməsi

-

3.00

13

Abunəçinin müraciəti əsasında şəhərlərarası və beynəlxalq şəbəkələrə çıxış kodunun və ya telefonun müvəqqəti bağlanması üçün birdəfəlik haqqı


2,00

14

Sorğu məlumat xidmətləri üzrə bir arayışın verilməsi

0.40

15

Faks aparatlarından istifadəyə görə aylıq abunə haqqı  əlavə olaraq

0.50

16

Telefon avtomatlarından şəhərdaxili 1 dəqiqə danışıq haqqı

0.02

17

İdarə, müəssisə və təşkilatlarda olan telefonlara  aylıq texniki xidmətin göstərilməsi

-

0.60

18

Bir servis xidmətindən istifadəyə görə aylıq haqq

0.35

19

Telefon nömrələrindən birinin “pilot” nömrə olmaqla, digər nömrələrin seriyalı axtarış sisteminə qoşulması:                                                                            

19.1.

“Pilot” nömrənin müəyyən olunması üçün birdəfəlik haqq

100.00

19.2.

 Hər əlavə nömrənin seriyalı axtarışa istiqamətləndirilməsi üçün birdəfəlik haqq

7.0

19.2.

İdarə və müəssisələrdə struktur dəyişiklikləri, ad dəyişiklikləri, şəxsi hesabın dəyişməsi ilə bağlı operatorun məlumat bazasında düzəlişlərin aparılması (təşkilatda olan telefon nömrələrinin sayından asılı olmayaraq)

20.0

20

Telefon nömrəsinin dəyişdirilməsi

20.0

21

Telefon nömrəsinin seçilməsi:

21.1.

Telefon nömrəsinin son dörd rəqəmi eyni olduğu halda  ("AAAA")

100.0

21.2.

Telefon nömrəsinin son dörd rəqəmindən iki və ya üç rəqəmi eyni olduğu halda (AABB, ABAB, ABBA, AAAB, BAAA)

50.0

22

Ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsində fəaliyyət göstərən sabit şəbəkə operatorları tərəfindən ölkə daxilində təşkil olunan rəqəmli rabitə kanallarına qoşulma haqqı (tutumdan asılı olmayaraq)

50.0

23

Ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsində fəaliyyət göstərən sabit şəbəkə operatorlarının müvafiq obyektlərindəki kanalyaradıcı avadanlığa qoşulmaqla rəqəmli rabitə kanalından (portundan) istifadə xidmətləri üzrə tutumlara görə aylıq haqq                                                                                                                                 

32 kb/s

128 kb/s

256 kb/s

512 kb/s

1 Mb/s

2 Mb/s

10 Mb/s

100 Mb/s

4,00

9,00

14,00

20,00

30,00

50,00

250,00

400,00

24

İSDN-BRA portundan istifadə haqları:

24.1.

İSDN xətləri ilə telefon şəbəkəsinə çıxışın verilməsi (bir nömrə ilə)

100.00

24.2.

Aylıq abunə (bir nömrə üçün)

10.00

24.3.

Hər əlavə nömrə üçün aylıq abunə haqqı

10.00

25

İSDN-PRİ portundan istifadə haqları:

25.1.

Portun şəbəkəyə qoşulma haqqı

200.00

25.2.

Portdan aylıq istifadə haqqı

160.00

26

Hüquqi və fiziki şəxslərə ayrılmış qısa telefon nömrələrinin  (üçrəqəmli və dördrəqəmli) aidiyyəti ATS üzərindən ümumistifadəli telefon şəbəkəsinə qoşulması və istifadəsinə görə:

26.1.

        - birdəfəlik haqq

200.00

26.2.

        - aylıq istifadə haqqı

50.00

Qeyd 1: Çəkiliş haqqı tarifinə 100 metr məsafəyədək şəbəkəyə qoşulmaq üçün bütün xərclər daxildir. Əlavə tələb olunan xətt materialarının, iş və xidmətlərin dəyəri smeta əsasında abunəçi tərəfindən ödənilir.

Qeyd 2:  Abunəçinin istifadəsində olan telefon ailənin digər  üzvünün adına ödənişsiz sənədləşdirilir(ailə üzvü olmasını təsdiq edən sənədlər təqdim edildiyi halda).

Qeyd 3: Şənbə, bazar və bayram günləri bütün sutka ərzində, digər günlərdə  isə saat 00:00-dan 08:00-dək  tarifə 0,8 əmsalı   tətbiq edilir.

Qeyd 4: Şənbə, bazar və bayram günləri  bütün sutka ərzində, digər günlərdə isə saat 00:00-dan 08:00-dək  qeyd olunan tarifə 0,75 əmsalı tətbiq olunur.

Qeyd 5: Mənzil telefonları ofis və idarələrdə istifadə olunduqda inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun tədbirlər görülür və eyni zamanda abunəçiyə telefondan istifadəyə üzrə aylıq abunə haqqına görə  “qeyri-əhali” üçün nəzərdə tutulmuş tarif tətbiq olunur.

Qeyd 6: Rəsmi bayram günlərində telekommunikasiya operatorları maliyyə imkanları daxillində tariflərə müəyyən güzəştlər tətbiq edə bilərlər. 

Qeyd 7:   Bu tariflər mülkiyyət formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirıiyi  tərəfindən verilmiş lisenziya əsasında ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsində fəaliyyət göstərən bütün sabit şəbəkə operatorlarının xidmətlərinə şamil olunur.