107 SMS xidməti

Stasionar telefondan mobil şəbəkəyə SMS göndərmək imkanı!

 

Xidmət stasionar telefon şəbəkəsi abonentlərinə 107 xidmətindən istifadə etməklə bütün mobil telefon şəbəkəsi abonentlərinə SMS-lərin göndərilməsi xidmətini təklif edir.
Xidmətdən istifadə üçün abonent 107-yə zəng edib, SMS göndərmək istədiyini bildirərək, SMS-in mətnini telefonla diktə edir və SMS-in çatacağı mobil telefonu söyləyir.
Qəbul edilmiş SMS 107 xidməti tərəfindən lazımi ünvana çatdırılır.