Telefon çəkilişi, nömrənin dəyişdirilməsi və ada keçirilməsi
a- A+

Telefon rabitəsi xidmətlərinin tarifləri

Maddə və bəndlərin №-si

Xidmətlərin adı

Tariflər (ƏDV daxil olmaqla), manat

Əhali üçün

Büdcə təşkilatları

Digər abunəçilər

1

Telefon çəkilişi

1.1.

Şəhər yerlərində: 

80,00

80,00

120,00

1.2.

Kənd yerlərində: 

40,00

40,00

60,00

4.

Telefonlaşdırılmış obyektdə olan hər bir telefonun ada keçirilməsi 
 (telefonun təhvil verilməsi barədə arayış təqdim etdikdə)

4.1.

Şəhər yerlərində

2,00

20,00

50,00

4.2.

Kənd yerlərində

1,00

10,00

20,00

4.3.

Telefonun ailə üzvünün birinin adına keçirilməsi

0,80

 

 

5

Telefonlaşdırılmış obyektdə olan hər bir telefonun ada keçirilməsi 
 (telefonun təhvil verilməsi barədə arayış təqdim etmədikdə)

5.1.

Şəhər yerlərində: 

60,00

80,00

120,00

5.2.

Kənd yerlərində: 

30,00

40,00

60,00

6.

Telefonu təhvil verib telefonu olmayan obyektə keçdikdə telefon çəkilişi

6.1.

Şəhər  yerlərində: 

30,00

40,00

60,00

6.2.

Kənd yerlərində: 

15,00

20,00

30,00

7.

Ayrı-ayrı mənzillərə, idarə və ofislərə paralel telefonun çəkilişi

7.1.

Şəhər  yerlərində

30,00

40,00

60,00

7.2.

Kənd yerlərində

15,00

20,00

30,00

8.

Ayrı-ayrı mənzillərə, idarə və ofislərə çəkilmiş paralel telefonun 
 əvəzinə abunəçilərə fərdi telefonun verilməsi

8.1

Şəhər  yerlərində

30,00

40,00

60,00

8.2.

Kənd yerlərində

15,00

20,00

30,00

9.

Sabit şəbəkə telefonlarından istifadəyə görə aylıq abunə

9.1.

Şəhər yerlərində: 

2,00 

3,00

7,00

9.2.

Kənd yerlərində: 

2,00 

3,00

7,00

9.3.

Əsas telefon aparatına əlavə 2-dən artıq paralel qoşulmuş hər bir telefon aparatından istifadəyə görə aylıq abunə

-

0,40

0,40

9.4.

Şəhərlərarası telefon stansiyalarına daxil olmadan Abşeron TKQ-nin ATS-lərindən Bakı telefon şəbəkəsinə avtomatik çıxışı olan əsas telefon aparatlarından istifadəyə görə aylıq abunəyə əlavə (abunə, birləşdiricı xətt və kilometrik haqqdan artıq)

0,20

0,40

0,80

10.

2-ci telefon üçün aylıq abunə:

10.1

Şəhər  yerlərində

2,00

 

 

10.2

Kənd yerlərində

2,00

 

 

11.

Sabit şəbəkə telefonlarından kollektiv istifadə üçün aylıq abunə:

11.1

Şəhər  yerlərində

2,00

 

 

11.2.

Kənd yerlərində

2,00

 

 

13.

Telefon şəbəkəsinə çıxış üçün birləşdirici xəttin çəkilişi:

13.1.

Şəhər  yerlərində

 

50,00

120,00

13.2.

Kənd yerlərində

 

25,00

60,00

14.

Telefon şəbəkəsinə çıxış üçün çəkilmiş birləşdirici xəttin aylıq abunəsi:

14.1.

Şəhər  yerlərində

 

3,00

7,00

14.2.

Kənd yerlərində

 

1,60

4,00

15.

İki son məntəqə arasında birbaşa rabitə xəttinin çəkilişi:

 

İkinaqilli sistem üzrə:

 

 

 

15.1.

Şəhər  yerlərində

 

120,00

120,00

15.2.

Kənd yerlərində

 

60,00

60,00

 

üçnaqilli sistem üzrə:

 

 

 

15.3.

Şəhər  yerlərində

 

180,00

180,00

15.4.

Kənd yerlərində

 

80,00

80,00

 

Dördnaqilli sistem üzrə:

 

 

 

15.5.

Şəhər  yerlərində

 

220,00

220,00

15.6.

Kənd yerlərində

 

100,00

100,00

16.

İki son məntəqə arasında birbaşa rabitə xəttindən istifadəyə görə aylıq abunə:2

 

İkinaqilli sistem üzrə:

 

 

 

16.1.

Şəhər  yerlərində

 

7,20

7,20

16.2.

Kənd yerlərində

 

2,40

4,80

 

üçnaqilli sistem üzrə:

 

 

 

16.3.

Şəhər  yerlərində

 

4,00

10,00

16.4.

Kənd yerlərində

 

3,00

6,40

 

Dördnaqilli sistem üzrə:

 

 

 

16.5.

Şəhər  yerlərində

 

5,00

12,00

16.6.

Kənd yerlərində

 

4,00

8,00

17.

Birləşdirici xətt vasitəsi ilə telefon çəkilişi3

17.1.

Birləşdirici xətt vasitəsi ilə digər ATS ərazisində işləyən nömrənin elektron ATS nömrəsinə dəyişdirilməsi (bu texnoloji dəyişikliklər nəticəsində baş verdikdə, abunəçidən heç bir haqq alınmır və telefon yerli ATS nömrəsinə dəyişdirilir)

30,00

30,00

100,00

17.2.

Birləşdirici xətt vasitəsi ilə digər

6,00

3,00

12,00

 

ATS ərazisində işləyən telefonun aylıq abunəsi

 

 

 

17.3.

Bir ATS ərazisindən digər ATS ərazisinə stansiyalararası birləşdirici xətt vasitəsi ilə telefon çəkilişi

90,00

110,00

200,00

19.

Şəhərdaxili rəqəmsal kanallar

19.1.

2Мbit/san. Şəhərdaxili rəqəmsal kanalların (portların) qoşulması

 

600,00

1200,00

19.2.

2Мbit/san. Şəhərdaxili rəqəmsal kanalların (portların) aylıq istifadəsi

 

160,00

320,00

19.3

İnternet xidmətlərinin göstərilməsi məqsədilə internet provayderlər tərəfindənfiziki birləşdirici rabitə xətlərinə müxtəlif tipli avadanlıqlar qoşmaqla yüksəktezlikli kanal kimi istifadə edildiyi halda,bu kanalların tutumundan asılı olmayaraq: 
- qoşulma haqqı 
- aylıq abunə haqqı

 

 

48,0 
12,80

20.

Başqa idarə və müəssisələrin ATS-lərindən, RİTN-in telefon şəbəkəsinə çıxışı olan hər telefona görə aylıq abunə

20.1

Şəhər  yerlərində

1,50

1,50

1,50

20.2

Kənd yerlərində

1,50

1,50

1,50

21.

Çıxış rabitəli (birtərəfli) telefonun çəkilişi

21.1.

Şəhər  yerlərində

30,00

40,00

60,00

21.2.

Kənd yerlərində

15,00

20,00

30,00

22.

Çıxış rabitəli  (birtərəfli) telefon üçün aylıq abunə haqqı

22.1.

Şəhər  yerlərində

2,00

2,00

2,00

22.2.

Kənd yerlərində

2,00

2,00

2,00

23.

Rayon mərkəzindən kəndlərə kənd ATS-nin birləşdirici xəttləri vasitəsilə (fiziki xətt və kanal) çəkilmiş telefonun (abunə haqqından əlavə) hər km xətt üçün aylıq abunə

0,05

0,10

0,10

24.

Şəhərdən kənarda yerləşən abunəçinin, eyni zamanda, şəhərin telefon stansiyasına qoşulmasına görə aylıq abunə haqqından əlavə şəhərin hüdudlarına qədər olan xəttin tam və ya natamam km-i üçün aylıq abunə4

0,10

0,20

0,20

25.

Əsas telefonun ATS ərazisində yerinin dəyişdirilməsi (material xərcindən əlavə)5,6:

25.1.

Bir mənzildə

0,80

2,00

4,00

25.2.

Bir binada

2,40

5,00

7,00

25.3.

Başqa binaya köçürülməsi

4,80

10,00

20,00

25.4.

Abunəçilərin xahişi ilə xəttin bərpa olunması

0,20

0,40

0,80

25.5.

Mövcud telefon xəttinə mühafizə siqnalları qurğusunun qoşulması

3,00

5,00

8,00

25.6.

Mühafizə siqnalları qurğusunun qoşulmasına görə aylıq abunə

0,30

1,40

2,80

26.

İdarə və müəssisələrdə telefonun addan-ada keçirilməsi struktur dəyişiklikləri ilə əlaqədar olduğu halda ad və şəxsi hesabın dəyişilməsi

 

3,00

20,00

27.

Müəssisələr özəlləşdirilərkən işləyən hər telefonun yeni mülkiyyətçinin adına keçirilməsi

20,00

 

20,00