Судебная система Азербайджанской Республики

Одним из первых результатов  судебно правовой реформы проведённой в нашей республике под руководством общенационального лидера  Азербайджанского народа Гейдара  Алиева стало то, что в нашей стране впервые  была создана трехступенчатая независимая судебная система состоящая из судов первой, апелляционной и кассационной инстанций.


На данный момент в Азербайджанской Республике  как суды первой инстанции действуют районные (городские) суды, действующие по территориальной юрисдикции военные и местные экономические суды, суд по делам о тяжких преступлениях  Азербайджанской Республики, военный суд по делам о тяжких преступлениях Азербайджанской Республики. 
 

 

 

 

 

Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının Hərbi Məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsi kimi qanunla səlahiyətlərinə aid edilmiş cinayət işlərinə baxır.

 Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının Hərbi Məhkəməsi müharibə və hərbi xidmət əleyhinə olan ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə dair,habelə hərbi qulluqçular tərəfindən törədilmiş ağır və  və xüsusilə ağır cinayətlərə dair işlərə və digər materiallara baxır(göstərilən cinayətlər hərbi qulluqçusu olmayan şəxsin iştirakı ilə törədilmişsə onun barəsindəki işə də Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının Hərbi Məhkəməsi  tərəfindən baxilir.)   

Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının Hərbi Məhkəməsi Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində təşkil edilib və onun yurisdiksiyası  Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri qarnizonlarının bütün hərbi hissələrinə şamil edilir.

Ağır cinayətlərə dair işlərə birinci instansiya üzrə baxılması üçün bu məhkəmənin tərkibində andlılar məhkəməsi yaradıla bilər.