Milli Məclis
http://www.meclis.gov.az

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
http://www.cabmin.gov.az

Konstitusiya Məhkəməsi
http://www.constitutional-court-az.org

Azərbaycan Respublikasının Məhkəmə -Hüquq Şurası
http://www.judicialcouncil.gov.az

Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi
http://www.supremecourt.gov.az

Azərbaycan Respublikası Bakı Apellyasiya Məhkəmə
http://www.bakuappealcourt.gov.az

Şirvan Apellyasiya Məhkəmə
http://www.alibayramli-appelcourt.gov.az

Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı yerli İqtisad Məhkəməsi
http://www.bakueconomomiccourt1.az

Göyçay Rayon Məhkəməsi
http://www.goycaycourt.com

İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi
http://www.echr.coe.int/echr/

Әdliyyə Nazirliyi
http://www.justice.gov.az

Daxili İşlər Nazirliyi
http://www.din.gov.az

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi
http://www.mns.gov.az

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
http://www.mdi.gov.az/

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
http://www.genprosecutor.gov.az

Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti
www.dmx.gov.az

İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil
http://www.ombudsman.gov.az

Hərbi Әsirlər, Girovlar və itkin Düşmüş Vətəndaşların işləri üzrə Dövlət Komissiyası
http://www.human.gov.az

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya
http://www.csc.gov.az

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya
http://commission-anticorruption.gov.az

Azərbaycanın Hüquqi Məlumat Bazası
http://www.e-qanun.az