Əlaqə

Olimpiada ilə əlaqədar əlavə məlumat almaq üçün aşağıdakı telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz:

* RİTN-in İnformasiya cəmiyyətinin inkişafı şöbəsi. Tel: 598-19-88

Bütün təkliflər və suallar üzrə 050 324 49 15 nömrə ilə Mahmudzadə Ramin Əlinazim oğluna müraciət edə bilərsiniz