İnternet xidmətlərinə qoşulma
a- A+

Tələb olunan sənədlər

ADSL xidmətindən istifadə etmək üçün müvafiq sənədləşmə qaydaları və lazımi sənədlər.

- Abunəçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
-  Abunəçinin yerləşdiyi rayon və ya şəhər Telekomunikasiya idarəsinin rəhbərliyinin adına müraciət ərizəsi.
-  Telekomunikasiya idarəsinin rəhbərilyi ilə abunəçi arasında bağlanmış müqavilə
-  Abunəçinin seçim etdiyi sürət nominalına görə ödəniş məbləği.
Abunəçi hüquqi şəxsdirsə :

  • -Vöen sürəti
  • -Müvafiq Telekom rəhbərliyi adına müraciət ərizəsi
  • -İdarə,təşkilat və ya müəssisə ilə Telekom arasında müvafiq müqavilənin bağlanmasının təmin olunması.

SHDSL xidmətindən istifadə etmək üçün müvafiq sənədləşmə qaydaları və lazımi sənədlər.


    Abunəçi fiziki şəxsdirsə
- Abunəçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
-  Abunəçinin yerləşdiyi rayon və ya şəhər Telekomunikasiya idarəsinin rəhbərliyinin adına müraciət ərizəsi.
-  Telekomunikasiya idarəsinin rəhbərilyi ilə abunəçi arasında bağlanmış müqavilə
-  Abunəçinin seçim etdiyi sürət nominalına görə ödəniş məbləği.


    Abunəçi hüquqi şəxsdirsə :

  • -Vöen sürəti
  • -Müvafiq Telekom rəhbərliyi adına müraciət ərizəsi
  • -İdarə,təşkilat və ya müəssisə ilə Telekom arasında müvafiq müqavilənin bağlanmasının təmin olunması.