İnternet xidmətlərinə qoşulma
a- A+

Ümumi məlumat

ADSL internet xidməti.

ADSL - genişzolaqlı internet xidmətləri


 

     ADSL ( Asimmetrik Rəqəmli Abunə Xətti ) Asymmetric Digital Subscriber Line sözlərinin baş hərflərindən ibarət olan ADSL, mövcud telefonlar üçün istifadə edilən mis tellər üzərindən yüksək sürətli məlumat, səs və görünüşü eyni anda təmin edə bilən bir modem texnologiyasıdır.
A Asymetric (Asimmetrik)
D Digital (Rəqəmsal)
S Subscriber (Abunə)
L Line (Xətti)


     ADSL, standart telefon görüşmələri ilə eyni anda, yüksək sürətdə məlumat keçirilə bilən telefon xəttini ifadə edər. Asimmetrik sözü isə məlumat qəbulu (download) və məlumat göndərmə (upload) sürətlərinin bir-birindən fərqli olduğunu göstərməkdədir. Telefon xəttlərinin bu şəkildə istifadə edilməsini təmin edən texnologiya da ADSL texnologiyası olaraq xatırlanmaqdadır.

      Bütün bunların kənarında, ADSL adı ən çox, mövcud telefon xətti üzərindən, telefonu məşğul etmədən, 4-6 km məsafədə  davamlı və dial-up əlaqədən çox sürətli olaraq təqdim edilən internet müraciəti üçün istifadə edilməkdədir.

 Ayrılmış xətt vasitəsilə internet xidməti.

      SHDSL ( Single-Pair High-speed Digital Subscriber Line)  — simmetrik rəqəmsal abunəçi xətti) — adi analoq telefon xətlərini yüksək sürətli qoşulma xətlərinə çevirən texnologiyadır. SHDSL avadanlığı vasitəsilə simmetrik olaraq 64 kb/s sürətindən, 2048 kb/s sürətədək  8-11 km  məsafəyə davamlı  internet sürəti ötürmək imkanlığı yaradır.