Qaydalar

 • Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin tabeliyində İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunun vəsaitinin istifadəsi Qaydaları
 • Nömrə resurslarının ayrılması və istifadəsi Qaydaları
 • Fövqəladə vəziyyət şəraitində rabitədən istifadə üçün xüsusi Qaydalar
 • Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası
 • Rabitə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar
 • Fərdi məlumatların informasiya sisteminin dövlət qeydiyyatı ləğv edildikdə, həmin informasiya sistemində olan məlumatların məhv edilməsi Qaydası
 • Fərdi Məlumatların İnformasiya Sistemlərinin Dövlət Reyestrinin Aparılması Qaydalarının
 • Maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi üçün poçt rabitəsinin milli operatoruna xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi və fəaliyyətinə dair prudensial tənzimləmə Qaydaları
 • Azərbaycan Respublikasının ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsində GSM standartında fəaliyyət göstərən mobil telekommunikasiya operatorları arasında bağlanacaq arabağlantı müqavilələrinin əsas şərtlərinin müəyyən edilməsi Qaydası
 • Tərkibində dövlət sirri təşkil edən məlumatlar olan elektron sənədlərin tərtibi, emalı və mübadiləsi üçün istifadə olunan informasiya sistemlərinin ekspertizasının keçirilməsi Qaydası
 • "Telefon rabitəsindən istifadə Qaydaları"na əlavə və dəyişikliklər
 • İnternet rabitəsi xidmətlərindən istifadə qaydaları
 • Beynəlxalq poçt göndərişlərində göndərilən və fitosanitar karantin nəzarətinə cəlb olunan mallara karantin nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydası
 • Dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin İnternet informasiya ehtiyatlarının yaradılması Formaları və Qaydaları
 • Radiotezliklərin ayrılması, qeydiyyatı, istifadəsi və ödənişlərin təyin olunması Qaydaları
 • Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyaların dövriyyəsinə və onun şərtlərinin gözlənilməsinə nəzarət
 • Dövlət hakimiyyəti orqanlarının xüsusi təyinatlı telekommunikasiya şəbəkələrinin qurulması, istismarı, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, onlara sərəncam verilməsi Qaydası
 • Elektron imzanın yoxlanılma Qaydası
 • Universal telekommunikasiya xidmətlərinin göstərilməsi üçün operatora, provayderə lazım olan vəsaitin ayrılması və bu məqsədlə sərf olunan vəsaitin geri qaytarılması (kompensasiya) Qaydaları
 • Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «Universal poçt rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı zərərin kompensasiyası Qaydaları və mənbələri»nin təsdiq edilməsi barədə Qərar № 225
 • Poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan malların və əşyaların Siyahısı
 • Lisenziyalaşdırma sahəsində qanunvericiliyə riayət edilməsinə nəzarət və lisenziya blanklarının istifadəsinin uçotunun aparılması Qaydaları
 • Xüsusi razılığın (lisenziyanın) forması və onun doldurulması Qaydaları
 • Azərbaycan Respublikasında vahid lisenziya reyestrinin aparılması Qaydaları
 • Bütün növ radiovericilərin və digər radiotezlikli qurğuların yaratdığı radiomaneələrin qarşısının alınması Qaydası
 • Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya vasitələri və qurğularının sertifikatlaşdırılması Qaydaları (AZ 031.01.)
 • Azərbaycan Respublikasında poçt xidməti məqsədi ilə nəqliyyat vasitələrindən istifadə Qaydaları
 • Telefon rabitəsindən istifadə Qaydaları
 • Ümumi rabitə şəbəkəsindən istifadə qaydaları