İNTERAKTİV XİDMƏTLƏR İNFORMATİV XİDMƏTLƏR
 • Telefon çəkilişi, nömrənin dəyişdirilməsi və ada keçirilməsi:

  • Yeni telefon çəkilişi
  • Telefon nömrəsinin dəyişdirilməsi
  • Telefonun addan ada keçirilməsi
 • Telefon servis xidmətlərinə qoşulma
 • İnternet xidmətlərinə qoşulma
 • Rabitə xidmət haqlarının internet vasitəsilə ödənilməsi
 • Telefon danışıqları və kommunal xidmətlər üzrə borcların internet vasitəsilə öyrənilməsi
 • Şəhərlərarası və beynəlxalq danışıq qəbzləri ( danışıqların açıqlamaları ) barədə internet vasitəsilə məlumat əldə edilməsi