Sitemap Feedback

Tenderlər  

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI   RABİTƏ  VƏ İNFORMASİYA      TEXNOLOGİYALARI     NAZİRLİYİ  «AZTELEKOM»  İSTEHSALAT    BİRLİYİ  «aztelekom.net» İSP-nin  MƏRKƏZİ  AVADANLIQLARININ GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ ÜZRƏ

AÇIQ TENDER ELAN EDİR    

1. İddiaçılar tenderdə iştirak etmək ücün ilkin sənədləri (tender təklifi, bank zəmanəti və iş qrafiki istisna olmaqla) 30.11.2011-ci il tarixə saat 17-00-a qədər, tender təkliflərini, iş qrafikini və bank zəmanətini ikiqat zərfdə imzalanmış möhürlənmiş şəkildə (1 nüsxə əsli, 2 nüsxə surəti),  Tender Komissiyasına  08.12.2011-ci il tarixə  saat 1700-a qədər Bakı şəhəri Tbilisi pr, Məhəllə 3166 ünvandakı «Aztelekom» İB-nin Maliyyə,  İqtisadi  təhlil  və  İnvestisiya   şöbəsinin  Maliyyə  Sektoruna təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən sonra daxil olan təkliflər qəbul olunmayaraq geri qaytarılacaq.

2. Tenderdə iddiaçı kimi iştirak etmək istəyən Podratcı Təşkilat Tender komissiyasına aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

2.1.Tenderdə iştirak etmək ücün ərizə;

2.2.  Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank sənədi;

2.3.  Tender təklifi;

2.4.  Podratcı Təşkilat haqqında tələb olunan sənədlər:

2.4.1. Podratcı Təşkilatın  tam adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan kecdiyi ölkə və rekvizitləri.

2.4.2. Podratcı Təşkilatın  ixtisas göstəricilərinə dair məlumat, sertifikat.

2.4.3. Podratcı Təşkilatın son bir ildəki maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən verilmiş arayış.

Tenderə təqdim olunan təkliflərin qüvvədə olma müddəti zərflərin acıldığı tarixdən etibarən ən azı 30 bank günü müəyyən edilir.

İddiacının Tender təklifinin təminatının qüvvədə olma müddəti təkliflər olan zərflər açıldığı gündən ən azı 60 bank günü və təklifin qiymətinin ən azı 2 (iki) %-ni təşkil edən məbləğdə bank qarantiyası kimi müəyyən edilir.

3. Hər bir iddiaçı Tenderdə iştirak haqqı kimi 1000 manat məbləğində  pul vəsaitini və ya  ekvivalent olaraq ABŞ dolları aşağıdakı bank hesablarının birinə köcürməlidir:Kapital  bankın Rabitə  filialı

Kod-200189

M/H-0137010001944

VÖEN-9900003611

S.W.İ.F.T BİK Aİİ BAZ 2xValyuta  hesabı

«Aztelekom»  İB  

VÖEN-9900038501

Hesab N-si 33060019441800212118Tenderdə  iştirak  haqqı  hec bir halda geri qaytarılmır.

4. Tender predmetinin adı: «AZTELEKOM»  İSTEHSALAT   BİRLİYİ  «aztelekom.net» İSP-nin MƏRKƏZİ  AVADANLIQLARININ  GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ.

5. Tender predmetinin  icra yeri: «Aztelekom» İB.

6. Tender  predmetinin  icra   müddəti -  yekun  müqaviləyə müvafiq olaraq  başa catdırılmalıdır.

7. Üstünlük verilən kriteriyalar:  Texniki şərtlərin tam yerinə yetirilməsi, müasir avadanlıq təklifi, aşağı qiymətlərlə işlərin yerinə yetirilməsi, avadanlıqlar və mal-materialların uyğunluq sertifikatının olması, işin qısa müddətdə başa catdırılması, idarəetmənin etibarlı olması və istismarın asan olması, təminatın verilməsi və  uzun müddətli kreditlə avadanlıqların verilməsi və s.

 8. Tender «Dövlət satınalmaları  haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanununun müddəaları  əsasında  kecirilir.

9. Tender zərfləri 09.12.2011-ci il tarixdə saat 1200-da «Aztelekom» İB-də  acılacaqdır.

10. Tender  proseduru  barədə  əlavə  məlumatları  və  sənədləri «Aztelekom» İB-nin  Maliyyə,  İqtisadi  təhlil  və  İnvestisiya  şöbəsinin  Maliyyə  sektorundan (344-00-00 daxili 2-85)  ala  bilərlər.


Tender Komissiyası