Sitemap Feedback

«Evə zəng» danışıq sistemi  

Müştəri şəhərlərarası danışıq haqqının zəng olunanın hesabına ödənilməsini istəyirsə

  • «125»-i yığır, anonsa uyğun olaraq əvvəlcə «*» düyməsini, sonra şəhər (kənd) kodunu, telefon nömrəsini, təsdiq üçün «#» düyməsini daxil edir və qoşulmanı gözləyir.
  • Bu zaman danışıq haqqının zəng olunanın hesabına ödəniləcəyi haqda zəng olunana avtomatik məlumat verilir.
  • Zəng olunan ona gələn zəngin haqqını ödəməyə razı olduğunu 2 dəfə «*» düyməsini daxil etməklə bildirdikdə, qoşulma baş verir və danışıq aparılır.
  • Danışıq haqqı zəng edilən abunəçinin hesabına yazılır.